GRETZA

Wydawnictwo/Publishing house

Usługi

Moje książki

Latające prace

Historia ożywiona

Kontakt
ROBERT GRETZYNGIER
Czasopisma
Książki i broszury
Wizytówki i inne drobne formy
Prace z materiałów powierzonych
Plansze wielkoformatowe i banery

Wśród najbardziej spektakularnych moich prac znajdują się wielkoformatowe plakaty i banery oraz wystawy. Do najefektowniejszych należy udział w projekcie na skalę międzynarodową finansowanym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wystawa o udziale lotników polskich w Bitwie o Anglię prezentowana była zarówno w kraju, jak i w Wielkiej Brytanii. 
GRETZAWydawnictwo/Publishing houseUsługiMoje książkiLatające praceHistoria ożywionaKontakt
Usługi na rzecz poligrafii